Service

Vi har en egen serviceorganisation som hjälper våra kunder när som helst på dygnet.

Serviceteknikerna finns på fältet för att snabbt kunna vara på plats. De har erfarenhet och en bred teknisk kompetens för flera fabrikat, dessutom är de engagerade och trevliga. Vi tror på ett personligt bemötande och har högt kvalitetstänkande.

Serviceavtal-Bengt200

Felanmälan dygnet runt 08-564 350 10

Under dagtid svarar vi på kontoret i telefon, övrig tid kopplas samtalet vidare till vår jourmottagare.

(Ring in din felanmälan, undvik e-post, för att vi ska kunna ge så snabb och bra service som möjligt)

Vår erfarenhet, er trygghet!

Vi har funnits på hissmarknaden i mer än 35 år. Vår service omfattar flera kontraktsbesök jämt fördelade över året och dessutom ingår vår medverkan vid den årliga säkerhetsbesiktningen. Som skötselföretaget håller vi oss uppdaterade och följer Boverkets bestämmelser och specificerade krav på kompetens och hur en hiss ska skötas.

Underhåll ger hög driftsäkerhet

Fastighetsägaren har alltid det övergripande ansvaret för hissen. Genom kontinuerligt underhåll skapas också förutsättningar för god en ekonomi.

Svar på de vanligaste frågorna

Det beror på hur många hissar som ska ingå i avtalet, antal våningsplan, vilken typ av hiss det gäller och var i Stockholm. Ibland kan vi behöva åka ut och titta på hissen/arna innan vi gör ett kostnadsfritt avtalsförslag.
Normalt förlägger vi två till tre kontraktservicebesök, jämnt fördelade över året, beroende på avtal. Dessutom ingår medverkan vid den årliga säkerhetsbesiktningen, som ITK blir kallad till av det oberoende besiktningsorganet.
Kontakta vår supportavdelning, tel. 08-564 350 10 alt. e-post till info@itk.se
Vid ”folk fast i hiss ”, upp till en timme beroende på var närmaste servicetekniker befinner sig. Fel anmält innan kl. 12 får besök samma dag. Fel anmälda under e.m. kan vi inte garantera besök samma dag. Jouren kan ta över efter önskemål.
ITK har en egen serviceorganisation som finns på fältet för att snabbt kunna vara på plats. Servicetekniker som åker på anmälda fel och felsöker samt tekniker som sköter det löpande underhållet.
Varje servicetekniker ansvarar för sitt eget distrikt men de hjälper varandra efter behov, t.ex. vid hög arbetsbelastning, ledighet eller sjukdom.
ITKs servicetekniker har en schemalagd jourtjänst som täcker samtliga distrikt. Det innebär att det kan vara en annan tekniker än ”Er egna” som sköter jouren.
Ja, de vanligt förekommande delarna har vi med i bilen. Andra delar går att köpa direkt och ibland är det en beställningsvara. Då vi inte bara sköter egna hissar utan även hissar från andra tillverkare, är det svårt att i förväg lagra och ha med sig alla delar som kan komma att behövas.
Helst inte då felminnet raderas och det kan bli svårt för teknikern att felsöka.
Kom ihåg att meddela oss när föreningen/fastigheten byter nycklar, portkod eller kontaktpersoner. Detta för att vi som hisskötselföretag ska kunna utföra vår service på bästa sätt.

 

Läs mer om fastighetsägarens ansvar i Hissförbundets broschyr:

 Fastighetsägaren skötsel & underhåll av hissar

Vi erbjuder alla våra serviceavtalskunder installation av ASSA väggnyckeltub till ett mycket bra pris! Fastighetens nyckel placeras i tuben. Extern personal öppnar med sin unika servicenyckel. Efter avslutat arbete läggs nyckeln tillbaka i tuben. Minskar risken att nyckeln förloras eller inte är tillgänglig då den behövs. Kontakta oss för att ta del av detta erbjudande!