Projektbeskrivning

T&T Förvaltnings AB

T&T Förvaltnings AB i Spånga sköter förvaltningen åt alla olika typer av fastighetsägare – fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, kommuner, stiftelser och privatpersoner. Mestadels bostäder men även kommersiella lokaler och parkeringsgarage.

T&T Förvaltning har låtit oss i etapper mellan åren 2007-2015, modernisera 44 hissar i bostadsrättsföreningen Husby. Brf Husby bildades 1974 och omfattar 553 lägenheter, daghem, fritidshem samt ett parkeringshus.

ITK sköter även service och underhåll av totalt ca 150 hissar i fastigheter runt om i Stockholm som förvaltas av T&T Förvaltnings.