Projektbeskrivning

Brf Palett i Sundbyberg valde ITK

Att som totalentreprenör byta ut samtliga hydraulhissar till nya maskinrumslösa linhissar.

Efter att ha ombildats till bostadsrätter från att tidigare tillhört allmännyttan påbörjades samtal inom Brf Palett, Mjölnerbacken 71-77, om att investera i förbättringsåtgärder beträffande föreningens hissar.

Ökade underhållskostnader till följd av frekventa driftstopp, samt osäkerheten kring hissarnas tillförlitlighet och säkerhet var anledningar till att Brf Palett beslutade sig för att påbörja upphandlingsprocessen.

I egen regi bjöd företrädare för Brf Palett in anbudsgivare. Efter en tid av förhandling blev ITK det hissföretag som gavs förtroendet att genomföra projektet under 2013, – att byta ut samtliga sju hydraulhissar till nya maskinrumslösa linhissar. Avgörandet för Brf Palett var att ITK kunde leverera ett komplett utbyte av de ålderstigna hydraulhissarna till nya moderna maskinrums-lösa linhissar i de befintliga hisschakten, till ett konkurrenskraftigt pris. Det var viktigt att anlita en leverantör som var lokalt förankrad med dokumenterad erfarenhet av liknande arbeten.

ITK installerade välrenommerade hisskomponenter från Tyska Aufzugteile BT och Ziehl-Abegg. Styrsystemen är konstruerade av ITK och öppna, vilket i praktiken innebär att det inte krävs specialverktyg för inställningar, felsökning och reparation. Hissarna är halogenfria, utrustade med energisparlägen och LED-belysning samt är oberoende av smörjoljor vilket gör de mer miljövänliga.

Vi vill uttrycka vårt tack för ett väl utfört arbete. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete eftersom ni enligt avtal svarar för servicen av hissarna under minst fem år framåt. Ärligt talat så vill vi se så lite av er som möjligt under den tiden eftersom vi tror och hoppas att hissarna håller en hög kvalitet. Stor tack!

Styrelsen Brf Palett genom Sam R Forsberg