Projektbeskrivning

Bantorget Fastighets AB

Bantorget Fastighets AB –  BanFast – är ett fastighetsdriftsbolag som svarar för drift och underhåll av fastigheterna Folkets Hus och Norra Latin.

Under åren 2011-2013 moderniserade ITK flera av hissarna samt installerade nya hissar i befintliga schakt. Totalt finns det 25 hissar i fastigheterna och samtliga underhålls av ITK.

BanFast Fastigheterna har hyresgäster som verkar inom besöksnäringen eller underhållnings-industrin vilket ställer speciella krav på den tekniska förvaltningen som flexibilitet, servicekänsla och närvaro.

Stockholm City Conferens Centre, Scandic Norra Bantorget och Dansens Hus är arkitektoniskt unika byggnader. Folkets hus öppnade 1960 och är ett praktexempel på dåvarande funkisstil. Norra Latin byggdes 1873 och stod klart som pojkskola 1880.