Projektbeskrivning

Akademiska hus

Akademiska hus är ett svenskt statligt bolag med uppgift att äga, utveckla och förvalta fastigheter vid landets universitet och högskolor. Akademiska hus är Sveriges näst största fastighetsbolag och ledande inom specialfastigheter för utbildning och forskning.

ITK har mellan åren 2011-2013 installerat både nya hissar i befintliga schakt och nya hissar i nya fastigheter samt även moderniserat flertalet hissar.

ITK sköter även all service och underhåll för ca 35 hissar i Akademiska Hus olika fastigheter runt om i Stockholm, t.ex. KTH – Sveriges största tekniska universitet.