Vi har jobbat med i hissar i mer än 40 år

ITK är ett svenskt företag etablerat 1977 och ingår i Motum-koncernen.

Vi levererar kundanpassade hissar av hög kvalitet och arbetar med olåsta hissystem samt komponenter från den öppna marknaden. Vi har en egen serviceorganisation som är tillgänglig dygnet runt, alla dagar. Personlig service och engagemang tycker vi är viktigt!

Alltid hög kvalitet

Juni 2013 blev det ledningssystem vi arbetar efter ISO-certifierat! Det innebär att vi följer de processer som är nedskrivna i ITKs verksamhetshandbok för miljö och kvalitet och att vi uppfyller kraven enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.

KMA- Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö
Vid order skapar vi en projektanpassad KMA-pärm. Hissmontaget sker delvis utifrån dokumenten i denna pärm. Under montage genomförs också fördefinierade kontroller enligt en projektanpassad kontrollplan. Varje kontrollplan innefattar en detaljerad egenkontroll, ett avvikelseregister samt en dagbok som fylls i under arbetets gång.

Övriga kvalitetskontroller:

  • Säkerhetsbesiktning av Swedac-ackrediterat organ
  • (Okulärbesiktning vid bygghiss)
  • Leverans/slutbesiktning

I hissens apparatskåp eller maskinrum förvaras även en servicebok som serviceteknikern fyller i vid varje besök.