Nyinstallationer

Vi har ett komplett utbud av nya hissar, skräddarsydda eller standardlösningar. ITK arbetar med olåsta hissystem, komponenter från den öppna marknaden samt att den tekniska dokumentationen är tillgänglig för alla.

Det gör underhållet enklare och billigare samt att fastighetsägaren inte är bunden till en servicepartner. Det ger också större flexibilitet vad det gäller utformning och tekniska lösningar – god kvalitet, god service och den bästa ekonomiska lösningen!

Många hissleverantörer vill binda upp sina kunder för en lång tid. Det kan ske genom att nyinstallerade hissar förses med spärrkoder/låsta system så att det krävs specialverktyg för service eller speciella reservdelar vid reparation. Kanske enkelt och billigt till en början men omständligt och kostsamt i längden. Servicekostnaderna kan stiga utan att man har någon valmöjlighet till en bättre och billigare lösning.

Läs mera

Våra hissar är dessutom miljövänligare som standard!

Läs mera

Våra hissprodukter

Linhissar

Linhissen är energisnål, har hög prestanda samt är lätt och säker att installera. Det självklara valet när det finns höga krav på tillgänglighet och hastigheter på 1 m/s eller mer.

Växellös maskin & permanentsmorda lager

Våra linhissar är utrustade med en växellös maskin som har permanentsmorda lager. Då maskinen är växellös behövs varken oljebyte eller påfyllning av olja. Ett smörjfritt och miljövänligare alternativ!

Maskinrumslös hiss

De maskinrumslösa hissarna är flexibla i sina mått. Finns från 325 kg till 4000 kg och med hastigheter 0,5-1,6 m/s. Passar utmärkt vid både nybyggnation och modernisering, där ytor frigörs till annat än maskinrum.

Läs mer i produktbroschyren

Linhiss Z-topp produktkatalog

Hydraulhissar

Vi erbjuder hydraulhissar för varu- och persontransporter till konkurrenskraftiga priser. Hydraulhissen passar bra för större laster, gods med pallyft och truck samt även bilar.

Hissen är utrymmeseffektiv, har kraftiga golv och trösklar. Kan köras direkt till plan utan krypkörning vilket innebär att färden går snabbare, energiåtgången reduceras kraftigt och hissens kapacitet ökar.

Med högteknologiska driv- och styrsystem, tillsammans med vår tekniska kunskap, ger hissar av hög kvalitet och med modern teknik.

Läs mer i produktbroschyrerna

Lasthiss GMV Produktkatalog

Lasthissar GMV Bilhiss Produktkatalog

Lasthiss Hydroelite Hydraulhissar

Småvaruhissar

Småvaruhissar har många användningsområden t.ex. restauranger, hotell, butiker, sjukhus och industrier. Varutransporter upp till 300 kg. Kort monteringstid och kan installeras i både gamla och nya lokaler då schaktstommen är självbärande.

ISO-A

Tvådelad, vertikal skjutlucka i bänkhöjd, för att underlätta i och urlastning, passar bl.a. i restaurangmiljöer.
Hissen kan i kombination med exempelvis transportörer, byggas ihop till ett automatiserat materialhanteringssystem.

ISO-C

Tvådelad, vertikal skjutlucka vid golv, som ger möjlighet att använda vagn direkt in i hissen. Används bl.a. på sjukhus.

ISO-D

Slagdörrar i golvnivå, ger möjlighet att använda vagn direkt in i hissen. Passar för mindre varutransporter som behöver transporteras mellan planen.

För dimensioner och kapacitet småvaruhissar, se produktblad

Läs mer i faktabladet

ISO Faktablad

Plattformshissar

Plattformshissar passar i offentliga miljöer som skolor, butiker och kontor. Ökar framkomligheten för t.ex. kundvagnar eller barnvagnar och rörelsehindrade.

Hissen är lätt att installera och underhålla. Hög kvalitet och tillförlitlighet. Aritco 7000 har en lyftkapacitet om 410 kg och lyfthöjd upp till 13 m. Maskineri och elsystem är inbyggt i schakt.

Läs mer i produktbroschyrerna

Artico produktkatalog 2018

Artico 7000 produktblad

Artico 7000 Flexi produktblad