Modernisering

Hissen är en del av entrén och det första intrycket av fastigheten. En fin hiss känns välkomnande och stärker känslan för dig och besökaren. För att behålla värdet i er investering är det viktigt med förebyggande underhåll och att löpande byta ut delar som slits.

Krav på hissar

En del hissar behöver anpassas för att uppfylla föreskrifter som Arbetsmiljöverket och Boverket har fastställt. Görs förändringar i styrsystem, maskineri, apparatskåp, hel hisskorg eller korginredning krävs också att en korgdörr installeras om hissen saknar detta. Skydd i korgöppning ska finnas på de hissar som går i fastigheter med övervägande andel arbetslokaler. Installation av korgdörr är ett säkerhetshöjande ingrepp som minimerar risken för tillbud genom klämning i samband med hisskorgar utan korgdörrar.

Passa på att ge hisskorgen ett lyft!

Det är ofta enklare och billigare att byta ut den befintliga hisskorgen till en helt ny hisskorg när man installerar korgdörr. Alternativt kan man installera en ny inredning i den befintliga hisskorgen eller bara en ny rostfri frontsida, anpassad till aktuell hisskorg och dörr. Få inspiration och praktiska tips – Läs mer under inredning här på vår hemsida.

Inredning

Vi levererar hisskorgarna efter kundens önskemål.

I hisskorgen skapas den känsla som ger besökaren det första intrycket av fastigheten/företaget.
Vi hjälper gärna till med att ge en positiv bild av din verksamhet.

Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi ta fram ett flertal olika alternativ till inredning.

Få inspiration och praktiska tips – Ladda ner Åhmans katalog

 Åhmans Katalog